top of page

De Magie van Creativiteit

"Behalve de kunsten - die je altijd weer troosten en optillen - brengt creativiteit ons ook het vermogen om in veranderende tijden met nieuwe oplossingen te komen. Creativiteit wordt buiten het domein van artisticiteit steeds meer gewaardeerd. Veel van de huidige problemen in organisaties en de maatschappij, zijn te complex geworden om alleen door kracht, macht, geld of intelligentie te worden opgelost. Daar is iets anders voor nodig: vindingrijkheid, ongewone verbanden kunnen leggen. Creativiteit is de motor van vernieuwing". aldus het citaat uit het FLOW-magazine nummer 9, 2020. Can't agree more!bottom of page