Artist Inspiratie Dagen

Deze inspirerende dagen zijn er om je creatieve bron te blijven voeden!

Hoe fijn is het om in een ruimte met gelijkgestemden te werken aan bekende en nieuwe technieken en opdrachten, elkaar te inspireren, motiveren en uit te wisselen?!

Deze dagen worden gegeven in dezelfde geest als de The Artist's Way, maar met nadruk op de creatieve opdrachten en met ruimte voor vrij werk. De Artist Inspiratie Dagen zijn voornameijk bedoeld voor hen die al een cursus The Artist's Way hebben gevolgd of momenteel volgen. 

inspiratie - creativiteit voeden - interactie - tijd voor jezelf 

Blijf verbonden met de creatieve flow van The Artist's Way!

Voed je creatieve bron en gun jezelf die belangrijke tijd voor creatie!

De middagen vangen aan met verdieping en uitwisseling, meditatie en/of beweging. Binnen iedere workshop werken we aan een creatieve opdracht of aan eigen werk. 

Verschillende werkvormen zijn mogelijk zoals; Collage, Schilderen, Tekenen en Schrijfoefeningen.

  • Wanneer:  Zaterdagmiddag  van 14.00 - 16.30 uur

  • Deelname aan de Artist Inspiratie Dagen bedraagt €30 per x. (incl. btw). Workshop-materiaal is hierbij inbegrepen (m.u.v. schildercanvassen).

Agenda 2020

Zaterdag 12 september 

14.00-16.30u

Zaterdag 10 oktober 

14.00-16.30u

Zaterdag 31 oktober

14.00 - 16.30u

Zaterdag 21 november

14.00 - 16.30u.

Zaterdag 12 december

14.00 - 16.30u.

Let's Create !

Welkom bij de Artist Inspiratie  Dagen